نشست معرفی کتاب
نشست معرفی کتاب "پوشاک دوره قاجار"  بیست و نهم دی ماه سال 1396، در مرکز  مطالعات ایرانی دانشگاه تورنتو و با سخنرانی دکتر سهیلا شهشهانی برگزار شد.