اقوام ایرانی مسابقه نقاشی برگزار می کند
اقوام ایرانی مسابقه نقاشی برگزار می کند:
 
"فصل های مختلف سال در شهر، روستا یا واحد عشایری"
 
از کودکان اقوام مختلف دعوت میکنیم که نقاشی های خود را از چهار فصل سال در محلی که در آن زندگی می کنید، به ایمیل وبسایت اقوام ایرانی ارسال کنید:
info@ethniciran.com
مهلت ارسال آثار:  ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹،
پس از دریافت و داوری نقاشی ها، به آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.