گزارشی از مستند خانم مینا راد؛ مستندساز ایرانی، درباره گروهی 2000 نفره از بومیان برزیل و رابطه آنها

برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

http://www.minarad.fr/les-mots-enchantes-des-hupdahs-dans-la-foret-amazonienne/

http://indigenousknowledge.ir/?p=36