مصاحبه دکتر فی هریسون، انسان شناس برجسته دانشگاه ایلینوی درباره وضعیت سیاهپوستان در آمریکا

برای خواندن متن کامل مصاحبه به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.odvv.org/blog-3049-ODVV-interview-Systemic-racism-in-the-US-assumes-a-variety-of-covert-and-overt-forms