چهارمین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی
چهارمین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی از 24 الی 26 اوت 2019 (دوم تا چهارم شهریورماه 1398) در شهر تاریخی– توریستی کراکوو لهستان، با پشتیبانی دانشگاه جگلونیان برگزار شد.
عنوان این کنفرانس "تهدیدهای تداوم فرهنگی خاورمیانه، در مواجه با چالش های مدرنیته" بوده است که با ریاست دکتر سهیلا شهشهانی، استاد انسان شناسی دانشگاه شهید بهشتی و با شرکت پژوهشگران و اساتید انسان شناسی از دانشگاه های آکسفورد، ییل، آیسلند، ایکس مارسیی فرانسه، پادو و لودویگ مکسمیلیان مونیخ، جکسون استیت، جگلونیان، راتگرز، سانفرانسیسکو استیت، شهید بهشتی، فلوریان برزیل، کالیفرنیا، کراکوو، لوبلیانا، میجی توکیو و هلسینکی در سه روز کامل برگزار شد.
همچنین، جایزه زبیده اشکنانی برای بهترین مقاله مجله سال ۲۰۱۶، به آره کنادسن از نروژ و ایزدورا از یونان و سال ۲۰۱۷ به میترا اسفاری از ایران اهدا شد.
در ادامه عکس هایی از این کنفرانس ادامه است: