روزنه ای به مراسم عروسی ترکمن یموت
برای به وجود آمدن خانواده ای جدید، مراسم عروسی اوج ارتباط دو خانواده است. هر چند ممکن است دو  پدر و مادر عروس و داماد در این مجلس یکدیگر را نبینند، چنانچه در این مراسم مادر و پدر داماد برای آوردن عروس نمی آیند و مادر و پدر عروس نیز زمان رفتن وی، او را همراهی نمیکنند، اما خواهر و برادرها و سایر اقوام نزدیک، هر یک نقش های مهمی در این مراسم دارند. 
رد و بدل مالی بسیاری در این مراسم صورت میگیرد. بین دو خانواده و بین خاندان هر یک در محل و روستای خود و هرجا خویشاوندی دارند. این رد و بدل ها به وسیله فردی در دفتری نوشته میشود و آنچه برای عروس آورده میشود، به وی داده میشود و در پاسخ هدیه کوچکی به او داده می شود. هر آنچه نقدا برای شام خانواده داماد آورده میشود، در دفتری دیگر ثبت می شود، تا زمانی که او خواست به عروسی دیگری برود همان مبلغ را هدیه ببرد. بدین ترتیب توازن و تعادل اجتماعی رعایت میشود.
گذراندن این زمان حساس همراه است با جشن و سرور و پایکوبی که هنرنمایی اعضاء جوان از یک سو و نزدیکان مهم  دختر یا پسر در همان جمع صورت میگیرد. زمانهایی که از نظر عاطفی گذراندنشان سخت است، مانند شب آخر قبل از مراسم نهایی و زمان بردن عروس که غم بسیار برای عروس و مادر وی دارد بخاطر دور شدن از خانواده، همراه است با شنیدن موسیقی تند و هنرنمایی جوانان.
در ادامه عکس هایی از این مراسم آمده است:
 
 
عروس و داماد
 
 
برخی هدایا
 
 
هدایا
 
 
مادر عروس با کاسه آرد
 
 
هدایای نزدیکان داماد
 
 
بدرقه عروس و اشک مادر
 
 
رقص ساقدوشان داماد
 
آلاچیق  مخصوص مراسم در روستای داماد