گزارش سومین سال برگزاری کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه
سومین سال برگزاری کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی (IUAES) که از 10 الی 12 اوت 2017 (1396) در شهر تاریخی– توریستی کراکوو، لهستان، با پشتیبانی دانشگاه جگی لونیان برگزار شد.
 
 عنوان کنفرانس "ادامه یا تغییر: دیاسپورا، خویشاوندی، مذهب، خوراک، هنر و معماری" 
 
رئیس کمیسیون:  دکتر سهیلا شهشهانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 
 
مسئول اجرایی: دکتر مرضیه کیوان آرا، دانشگاه بریستول، انگلستان،
 
هیات علمی:
دکتر ثریا ترماین: دانشگاه آکسفورد، انگلستان،
پروفسور مری هگلند: دانشگاه سانتا کلارا، امریکا،
پروفسور توموکو یاماگیشی: دانشگاه میجی، توکیو، ژاپن،
دکتر فخری حقانی: دانشگاه راتگرز، امریکا،
دکتر دانیلا مایر، دانشگاه علوم کاربردی، اتریش.
 
مکان: ساختمان اصلی دانشگاه جگیلونیان.
 
این کنفرانس سه روز کامل با شرکت حدود 40 محقق و استاد انسان شناسی از 17 کشور مختلف برگزار شد. عکس ها و مطالبی در مورد کنفرانس در قسمت زیر آمده است: