تاسیس کتابخانه روزبهان در دبستان حاج نمازغراوی، روستای ملای شیخ غراوی، شهر کلاله، استان گلستان
روزهای 21 و ۲۲ اسفندماه سال 1397، به منطقه یموت های ترکمن، روستاهای مالای شیخ غراوی و گینگلیگ سفر کردیم تا برنامه راه اندازی کتابخانه بر اساس طرح "با من بخوان" را بررسی و اجرا کنیم. در نتیجه، در 12ارديبهشت ۱۳۹۸، در روستای ملای شیخ غراوی در نزدیکی شهر کلاله استان گلستان، بر اساس طرح "با من بخوان" از مجموعه موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، يك كتابخانه به نام روزبهان، یادآور عارف بزرگ شیخ شطاح روزبهان بقلی، با ۱۰۰۰ جلد کتاب تاسیس شد. در دو روز پیاپی در دو جلسه کارگاه آموزشی، به معلمان شرکت کننده، آموزش های لازم ارائه شد تا کتاب با کیفیت خوب و تصاویر مرتبط و آموزنده در اختیار کودکان قرار گیرد.
انتخاب محل و پشتیبانی این برنامه را دكتر سهيلا شهشهاني، انسان شناس و استاد دانشگاه شهيد بهشتي عهده دار است.
در ادامه عکس هایی از  فعالیت های صورت گرفته نیز آمده است: