شهرها

ایذه

بروجن

چالشتر

دهلران

سامان

شهرکرد

فهلیان

لردگان

نورآباد ممسنی

عشایر

عشایر لر: بختیاری