چرا اقوام ایرانی؟

اولین ارتباط من با مکانی در ایران پس از ورود به رشته انسان شناسی با روستای جوزان در شهرستان ملایر بود. پس از آن برای تحقیق به منطقه ممسنی در استان فارس رفتم و مدتی آنجا سکونت کردم و رساله دکتری ام نتیجه این اقامت در سال 1356 بود. چند سال بعد شروع به تدریس کردم و اطلاعاتی را که دانشجویان مکان های مختلف ایران گردآورده بودند و برخی از آنها حاوی مطالب جدیدی بود،  گردآوری و حفظ کردم.  

اقوام ایرانیپس از مدتی متوجه کمبود عظیم اطلاعات در "مجموعه روابط انسانی" (human relations area files) که در آن اطلاعات مربوط به اقوام دنیا ثبت است،  شدم. تصمیم گرفتم این اطلاعات را گردآوری کنم. پرسشنامه ای طرح کردم که از آن پس به هر دانشجویی که امکان پر کردن آن را داشت، می سپردم تا کامل کند و بیاورد. در سال 1383 به مدت دوسال با دفتر پژوهش های فرهنگی همکاری کردم و در آنجا به پیشنهاد شهرداری برای طرحی مربوط به اقوام،مطالبی نوشتم. این کار با همکاری جمعی از دانشجویان در رشته های باستان شناسی، تاریخ و ادبیات انجام شد و نتیجه آن حدود 14مجلد بود. پس از آن طرح کوتاهی با دانشگاه شهید بهشتی گرفتم و نتیجه آن نگارش اطلاعات کتابخانه ای در مورد اقوام مختلف شد. در ادامه لازم دیدم این انباشت اطلاعات را منظم کنم و با آنچه شخصا گردآوری کرده و مجموعه عکس هایی که طی سالها گرفته بودم ادغام کنم تا بتوانم آنها را در یک چارچوب منظم ارائه دهم.

طی این سال ها نقشه های مختلفی از اقوام به چاپ رسیده بودند و از سال ها پیش با اطلس عشایر ایران از کتاب ایرانشهر آشنایی داشتم. درچارچوب طرح دانشگاه نقشه ای از رودها و کوه های ایران رابه یک دانشجوی علوم زمین سفارش دادم. مجموعه این ها را با اطلاعات دقیق تری که از اقوام گردآوری کرده بودم، در اختیار متخصصی دیگر قرار دادم تا نقشه اقوامی را که در این وبگاه قرار دارد، ارائه دهم. این وبگاه، طی سال ها، از همکاری افراد مختلف بهره برده است. همچنین، طراحی لوگو اقوام نیز توسط دکتر محمدحسین حلیمی چهره ماندگار هنر صورت گرفته است.

سهیلا شهشهانی: مدیر مسئول وبگاه اقوام ایرانی 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/shahshahani/en/

مدیریت اجرایی: معصومه حسینی طوسی

مدیریت فنی: مهدی افضل

همکاران:  مائده حسینی طوسی، روشن نجف زاده، شاهده سعیدی، سعید جمشیدیان، جعفر مرادحاصلی