• بازی کودکان
  عشایر سیستان، کوه خواجه
 • کارگاه صنایع دستی
  آذری، اسکو
 • آثار تاریخی
  کرمانشاه، تکیه معاون الملک
 • قالیبافی
  فارس، همدان
 • گله بزها
  فارس، طرود
 • باغ شازده
  فارس، ماهان
 • مراسم عروسی
  لر بزرگ، عشایر بختیاری

تنوع ما قدرت ما، قدرت ما وحدت ما

اقوام ایرانی

اقوام ایرانی کوشش می کند تا اقوام مختلف ایران زمین را در زمان های مختلف معرفی نماید. این معرفی از طریق اطلاعات بر مبنای منابع دیرینه شناسی، باستانی شناسی، تاریخ، معماری، هنر، مذهب، بزرگان، صنایع دستی، مراسم، بازیها و نمادها منظم شده اند. امکان دارد برای زمانی اطلاعاتی زیر عنوانی نیافته باشیم و یا عنوان جدیدی برای قومی بتوانیم وضع کنیم. هدف ما باز نگاه داشتن عناوین و اطلاعات است تا بتوانیم به کامل ترین شکل اطلاعات را منعکس کنیم. در این پایگاه بغیر از متن مکتوب، از عکس استفاده شده است.  نقشه اقوام نیز ارایه شده است.
لازم به ذکر است که اقوام ایرانی به ایران بر مبنای اقوام می نگرد و از تقسیم بندی استانی استفاده نمی کند. استانهای ایران از ابتدای قرن تغییرات بسیار کرده و در آینده نیز شاید تغییراتی کنند و این ممکن است به خاطر ملاحظات اقتصادی یا سیاسی کشور باشد. تقسیم بندی اقوام بر مبنای حضور قوم که خود را وابسته به گذشته ای مشترک می داند شکل گرفته است. خطوط بین بخش، شهرستان و استان ممکن است گاهی منطبق بر قوم باشد، اما ممکن است همیشه هم اینطور نباشد.
در ضمن مبدل شدن روستاها به شهر نیز ممکن است بر مبنای ملاحظات جمعیتی و گاها اهمیت یک روستا صورت گیرد و یک روستا برمبنای وزارت کشور شهر نامیده شود. ما نمیتوانیم این تغییرات را دائم لحاظ کنیم و بر آن مبنا دائم در متون خود تغییر بوجود آوریم. گذشته از اینها، نام روستاها و حتی برخی شهرها نیز تغییر یافته اند و این موجب اختلاف در نام در زمانهای مختلف شده است. ما متوجه این تغییرات هستیم، اما ممکن است برخی از نظر ما پنهان ماند و در این حال پوزش می طلبیم.
 

اقوام ایرانی

خصلت‌ها

درباره اقوام ایرانی

درباره اقوام ایرانی

زبان و لهجه

زبان و لهجه

جمعیت

جمعیت

دوران پیش از تاریخ

دوران پیش از تاریخ

دوران باستانی

دوران باستانی

دوران تاریخی

دوران تاریخی

معیشت

معیشت

بزرگان

بزرگان

معماری

معماری

مسکن

مسکن

خوراک

خوراک

پوشاک

پوشاک

صنایع دستی

صنایع دستی

بازی

بازی

مراسم

مراسم

هنر

هنر

نمادها

نمادها

مذهب

مذهب